O BADANIU REZONANSEM

Badanie to polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu, w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii. Jest to badanie całkowicie nieinwazyjne, gdyż w przeciwieństwie do innych badań radiologicznych nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego. Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów.


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA:

– Przed badaniem z użyciem środka kontrastowego należy 2 godziny wcześniej nie przyjmować pokarmów i w dniu badania posiadać aktualny wynik poziomu kreatyniny;

– Do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.)

Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, osób z wagą powyżej 125 kg, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu.

TERMINY:
Do 7 dni

REJESTRACJA :
osobiście lub telefonicznie

SKIEROWANIE : nie wymagane

CZAS BADANIA: 30 – 45 min.

W PLACÓWKACH:
Racibórz,
Wodzisław Śl.